Logo Humaniora Color SVG

Inschrijven

INSCHRIJVINGEN EERSTE JAAR

Inschrijven in het eerste jaar A

Je ticket verzilveren kan digitaal via mail of per post ten laatste voor 2 juni.

Vrije inschrijvingen in het eerste jaar A vanaf 2 juni

Indien je nog geen plaats hebt voor je kind in een school, dan starten vanaf 2 juni om 9.00u de vrije inschrijvingen. Wij hebben momenteel een wachtlijst en geen vrije plaatsen.

Wenst u meer informatie, dan kan u steeds telefonisch contact opnemen op het nummer 03/361 16 61. Uw aanmelding komt dan achteraan op de wachtlijst.

INSCHRIJVINGEN TWEEDE JAAR

Inschrijven in het tweede jaar A

Leerlingen van het 2e jaar kunnen zich aanmelden vanaf maandag 2 mei 2022 om 9.00 uur.

De inschrijvingen kunnen enkel digitaal via deze link.

Wie zich inschrijft komt automatisch op een wachtlijst terecht in afwachting van het aantal beschikbare plaatsen.

Voor alle duidelijkheid: deze afspraak geldt enkel voor nieuwe leerlingen. Niet voor eigen leerlingen die nu al in het eerste jaar van de Broederschool zitten en die op het einde van het schooljaar overgaan van het eerste naar het tweede jaar. Zij zijn immers "eigen" leerlingen en zijn automatisch ingeschreven in het tweede jaar.